Yurtiçi Fuar Başvuru Bilgi
İZMİR TİCARET ODASI 2018 YILI YURTİÇİ FUAR TEŞVİKLERİ BAŞVURULAR ARTIK SADECE WEB PORTALIMIZDAN ONLİNE OLARAK ALINMAKTADIR!!!

TEŞVİKİN KAPSAMI
Çıplak alan veya paket stand bedeli, aşağıdaki kriterler çerçevesinde hesaplanarak başvuru Yönetim Kurulumuzca onaylandığı takdirde başvuru sahibi firmaya ödenir:
• Her bir fuar için firma başına teşvik verilecek maksimum alan aşağıdaki “TEŞVİK VERİLECEK FUARLAR LİSTESİ”nde yer almaktadır
• Teşvik tutarı hesaplanırken aynı fuar için başvuru yapan üyeler arasında en düşük bedelle fuara katılan firmanın ödediği m² birim fiyatı esas alınır
• Ödenecek m2 birim fiyatı 300 TL’yi geçemez
• Teşvik tutarı hesaplanırken KDV destek kapsamı dışında tutulur
• Odamız dışında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı diğer Oda ve/veya Borsa’lara kayıtlı firmalara teşvik tutarının ½ ‘si ödenir.

BAŞVURU KOŞULLARI
İnternet sitemizde yayınlanmış olan yurt içi fuarlardan birisine stand bazında katılıyor olmak (Satış standları teşvik kapsamında değildir)
İzmir Ticaret Odası üyesi olmak ve Odaya aidat borcu olmamak
2018 yılı içerisinde aynı firma grubundan, yani firmanın kendisi ya da kendisine bağlı şubelerinden daha önce Odamızdan fuar teşviki almamış olmak
Fuardan 15 gün öncesine kadar online olarak web portalımızdan başvuru yapmış olmak
Fuar bitiminden sonra en geç bir ay içerisinde aşağıda listesi bulunan evrakları Odaya eksiksiz teslim etmek
STANDTA HERHANGİ BİR İTHAL ÜRÜN VEYA HİZMET SERGİLEMEMEK!

ODAYA ELDEN ULAŞTIRILMASI GEREKEN BELGELER (Firmadaki herhangi bir çalışan tarafından getirilebilir.)
1. Firmada imzaya yetkili kişi tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olan “ONLİNE BAŞVURU FORMU” (İnternet üzerinden yapılacak online başvurunun sonunda karşınıza çıkacak, yazıcıdan çıktısını almanız gerekmektedir.)
2. Organizatör firma ile imzalanan “KATILIM SÖZLEŞMESİ”nin aslı ve fotokopisi (Sözleşmede stand m2’si ve m2 ücreti açıkça yer almalıdır.)
3. “ALAN KİRASINA İLİŞKİN FATURA”nın aslı ve 1 adet fotokopisi (Faturada kiralanan m2 miktarı ve stand m2 ücreti açıkça yer almalıdır.)
4. Standın en az 3 değişik açıdan çekilmiş, çevre standları ve alınlık yazısını içeren “3 ADET NET FOTOĞRAFI” (Stand alınlık yazısında mutlaka katılımcı firmanın adı ya da Patent Enstitüsü’nden onaylı markası yer almalıdır.)
5. Fuara ilişkin “FUAR DEĞERLENDİRME ANKETİ” (İnternet sitemizde yer almaktadır, yazıcıdan çıktısının alınması gerekmektedir.)
TEŞVİK VERİLECEK FUARLARIN LİSTESİ Fuar Değerlendirme Anket Formunu İndirmek İçin Tıklayınız !!!