E-HİZMET NOKTASI

Bilgi teknolojilerini etkin biçimde kullanan Odamız, “Oda Üyeye Gidiyor” anlayışı çerçevesinde hizmetlerini hızla e-dünyaya aktararak hizmet kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Bu çerçevede hazırladığımız E-Hizmet Noktası sayfası altında bir çok hizmetimize Odamıza gelmeden ulaşabilirsiniz:
Oda Sicil Üye Firma Sorgulama: Üye veri tabanımızı çeşitli kriterlere göre sorgulayabilirsiniz.
Oda Sicil Müdürlüğü E-İmzalı Belge Hizmetleri: Oda Sicil Kayıt ve Faaliyet Belgesini, Oda Sicil İhale Belgesini ve İngilizce Oda Sicil Kayıt ve Faaliyet Belgesini e-imzalı olarak edinebilirsiniz. Başvurunuz sırasında sizden E-İmza talep edilmeyecektir.
E-İmzalı Belgeler İle Kare Kodlu Belgelerin Doğrulanması: Alınan e-imzalı belgelerin geçerliliği ile kare kodlu olarak düzenlenen belgelerin doğruluğunu sorgulayabilirsiniz.
Üye Aidat Sorgu ve Ödeme Servisi: Aidatınızı sorgulayıp internet üzerinden ödeyebilirsiniz.
Ticaret Sicil Arşiv Sorgulama: Ticaret Sicil Memurluğu’nun sorgulanabilir arşivi. – Şimdilik sadece kurumsal kullanıcılara açıktır.
Fuar Teşvik Başvurusu: Odamız fuar teşviklerine online olarak başvurabilirsiniz.
Oda Sicil Müdürlüğü Islak İmzalı Belge Hizmetleri: Oda Sicil Müdürlüğü tarafından düzenlenen Oda Sicil Kayıt Ve Faaliyet Belgesi, İhale Belgesi (G Bendi), İngilizce Oda Sicil Kayıt Ve Faaliyet Belgesi ,Ticaret Sicil Gazetesi Tasdiki, hizmetlerini online olarak internet üzerinden ıslak imzalı talep ederek hizmetinizi alabilirsiniz.
Tır Karnesi Kontenjan Sorgulama : Odamız Hizmetlerinden biri olan Tır Karnesi ile ilgili kontenjan bilgilerinize ulaşabilirsiniz.