UYARI!!! 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda Elektronik imza' Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri' olarak tanımlanmaktadır. Bu çerçevede 'ELEKTRONİK İMZA YALNIZCA ELEKTRONİK ORTAMDA GEÇERLİDİR. Talep edilen hizmetin elektronik ortamda verilmesi nedeniyle, hizmetin alınmasından itibaren söz konusu hizmet; · Islak İmzalı Belge ile değiştirilemez, · Belgenin iptali ve ücret iadesi söz konusu olamaz, · Talep edilen belgeler hafta içi her gün mesai saatleri (saat 08.30-17.30 ) içinde tarafınıza gönderilecektir.