Tescil Belge Sorgulama Ekranı
Tescil Belge Sorgulama Bilgileri : İlçe :
v
Tic.Sic.No :
T.C. Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü ile Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği’nin ortak çalışması neticesinde 22/07/2020 tarihi itibariyle İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından MERSİS üzerinden gerçekleştirilen tescili müteakip, tescili ihtiva eden ilanın aynı anda elektronik ortamda Ticaret Sicili Gazetesine gönderilmesine ve iki saat içerisinde yayınlanmasına başlanmıştır.

Söz konusu uygulamanın devreye alınması nedeniyle 04/08/2020 tarihi itibariyle elektronik ortamda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ne gönderilen ilan metinleri için ayrıca TESCİL BELGESİ oluşturulmayacak olup sadece fiziki ortamda gönderilen ilan metinleri için TESCİL BELGESİ oluşturulacaktır.