Tescil Başvuru Takip Sorgulama Ekranı
Tescil Başvuru Takip Sorgulama Bilgileri : İlçe :
v
Tic.Sic.No :
Sayın Üyemiz,

Müdürlüğümüze yapmış olduğunuz başvurunuzun hangi aşamada olduğunu size verilen takip numarası veya ticaret sicil numarası ile sorgulama yapabilirsiniz.

Sorgulama sonucunda çıkan durumun neyi ifade ettiği aşağıda belirtilmiştir.

Saygılarımızla,

Ön kabul : Tescil talebi başvurunuz işleme alınmıştır.

İnceleme : Tescil talebiniz esas ve usulden mevzuata uygunluğu değerlendirme/inceleme aşamasındadır.

İncelendi : Tescil talebinizin esas ve usulden mevzuata uygunluğu değerlendirilmesi neticesinde uygun bulunmuştur.

Yazım : Tescil talebi uygun bulunan başvurunuz yazım aşamasındadır.

Tescil : Yazımı tamamlanan başvurunuz imzalanmış, mühürlenmiştir. İlanınızı Müdürlüğümüzden teslim alabilir, ilan ücretini vezneye yatırabilirsiniz.

Red: Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonucunda tescil için aranan şartlardan bazılarının eksik olduğu anlaşılmış olup eksiklerin TTK, TSY ve ilgili mevzuatlara uygun hale getirilip tamamlanması için dilekçe tarihiniz itibari ile 30 gün süre verilmiştir. Gerekli düzeltmeler, eksikler tamamlandıktan Müdürlümüze tekrar başvurabilirsiniz.