İZMİR TİCARET ODASI
2020 YILI
Yurtiçi Fuarlara
Uçakla Ziyaret Organizasyonu


Genel Şartlar:


Üyelerimiz, uçak bilet bedellerinin 400 TL’ye kadar olan tutarı Odamızca ödenmek suretiyle ziyaret organizasyonu kararı alınan fuarları aşağıdaki kurallar çerçevesinde ziyaret edebilmektedir.

• Ziyaret organizasyonları yalnızca fuarın içerdiği sektörlerde faaliyet gösteren veya faaliyet alanı farklı görünmekle birlikte ticari ilişkisi kabul edilebilir olan üyelerimize açıktır.

• 2020 yılında aynı firma grubundan, yani firmanın kendisi ya da kendisine bağlı şubelerinden, sadece 1 kişi aynı ziyaret organizasyonundan faydalanabilir ve bu firma grubunun aynı yıl içerisinde ziyaret organizasyonlarından faydalanma hakkı azami 2 defadır.

• Katılımcı kişi firma ortağı, firma çalışanı ya da şirketin tüm işlerini yürütmekle noter onayı ile yetkili kılınmış vekil olabilir.

• Firma ile resmi bağı bulunmayanlar organizasyona katılamaz.

• Organizasyonlarda kontenjan sınırlı olup, kesin katılımcı listesi başvuru sırasına göre tespit edilmektedir.

• Yetersiz başvuru olması durumunda ziyaret organizasyonları iptal edilir.

Odamız tarafından havayolu firmasına bilet ödemesi yapıldıktan sonra yasal mücbir sebep olmadan katılımını iptal eden üyelerimiz, ödenen uçak bilet bedelini Odaya ödeyeceğini kabul ve taahhüt etmiş olur. Taahhütname ile teyit ettiği halde yasal mücbir sebepler haricinde organizasyona iştirakinin gerçekleşmemesi durumunda, o kişi için Oda tarafından ödenen uçak bilet bedeli söz konusu kişiden tahsil edilecek, sözü edilen bedel Oda'ya ödenmediği sürece aynı üye Oda'nın başka bir ziyaret organizasyonuna katılmak üzere müracaatta bulunacak olursa talebi değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Odamıza aidat borcu olan üyelerimiz organizasyona katılamazlar.

• Uçak biletleri grup rezervasyonu olduğundan gidiş ve dönüş uçuşlarında değişiklik yapılamaz.

• Başvuru sırasında herhangi bir eksik/yanlış bilgi girişi veya Oda tarafından katılımcıdan talep edilecek herhangi bir ilave evrakın zamanında ulaştırılmaması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

• Başvuruyu yapan kişi İzmir Ticaret Odası’na ibraz ettiği bilgi ve belgelerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş olur.

Yapılan başvurunun ardından başvuru sahibinin organizasyonda yer alıp alamayacağına dair onay Odamız tarafından başvuru sahibine yazılı olarak bildirilecektir.

 
Başvuru İçin Tıklayınız...

“İzmir Ticaret Odası Yurtiçi Fuarlara Yönelik Uçak Organizasyonu Sirküleri”nin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.